Fractie voorzitter PVDA-Groen Links Woudenberg

Moniek van de Graaf

Moniek van de Graaf

Over Moniek van de Graaf

grf@heemlanden.nl

Geboren en getogen in Hilversum, na jaren in Huizen te hebben gewoond, ben ik bijna twee jaar geleden in Woudenberg komen wonen: een mooi en vriendelijk dorp omringd door de natuur. Mijn zoon heeft hier zijn draai gevonden, en ik ook!

Woudenberg is kleinschalig en dat heeft voordelen: korte lijnen en de mensen kennen elkaar hier. Die zelfstandigheid is goud waard. Helemaal nu er steeds meer taken door de gemeente worden overgenomen, zoals bijvoorbeeld de zorg. Je ziet dat samenwerken met gemeenten in onze regio en met de provincie steeds belangrijker wordt om de belangen en wensen van de Woudenbergers te kunnen dienen. Denk aan de situatie rond het Henschotermeer, maar ook al het gaat om de inkoop van zorg en de buslijnen. Daar zit mijn kracht: mijn netwerk in de regio en in de provincie gebruiken om voor Woudenberg en de Woudenbergers te kunnen staan.

De komende vier jaar is het mijn missie om ervoor te zorgen dat er een inhaalslag plaatsvindt in het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en middeninkomens. Ook moet de achterstand in het bouwen van sociale huurwoningen worden ingehaald. Deze achterstand is tijdens de afgelopen collegeperiode helaas flink opgelopen. Terwijl de gemeente juist bij het bouwen van huizen het verschil kan maken: De gemeente bepaalt namelijk wat er wordt gebouwd en door wie!

Kinderen die opgroeien in armoede hebben mijn speciale aandacht. Een kind kan niks doen aan de omstandigheden waarin het wordt geboren. Daarom moet elk kind gelijke kansen krijgen: op school, op gezond opgroeien en om mee te kunnen doen in de maatschappij. De armoedegelden die Woudenberg elk jaar krijgt voor deze kinderen, moeten dan ook volledig en direct aan hen worden besteed. En niet ter vervanging van andere regelingen.

De komende vier jaar hard aan het werk voor Woudenberg: ik heb mijn mouwen al opgestroopt!