Penningmeester

Cor Nagtegaal

Ik ben al enige tijd gepensioneerd. Tijdens mijn werkzame leven hield ik mij vooral bezig met de vraag hoe informatiesystemen de processen in organisaties goed kunnen ondersteunen.

Nu ondersteun ik in het kader van SWO Woudenberg senioren bij het gebruik van tablet computers (meestal aangeduid met de term iPad). Ook help ik mee om problemen op te lossen die senioren hebben met hun computer. Dit in het SWO Internetcafé.

Mijn politieke overtuiging is dat de samenleving meer aandacht moet hebben voor mensen die het minder hebben, en voor degenen die het (even) tegenzit.

Dit kunnen ook starters zijn op de woningmarkt en senioren die zorg nodig hebben.

Bovendien moeten we maatregelen treffen om de toekomst leefbaar te houden, het milieu te ontzien en gevolgen van de globalisering tegen te gaan.