3. Duurzaamheid, Groen & Milieu

Als wij ‘duurzaamheid’ noemen, denken we aan het verbeteren van de kwaliteit van grond, water en lucht. De leefomstandigheden van mens, plant en dier rekenen wij daarbij. Jij en ik hebben schone lucht nodig

Wij willen dat…

  • De gemeentelijke organisatie in 2030 energieneutraal is.
  • In het centrum de fiets altijd voorrang heeft boven het autoverkeer.
  • Voor insecten meer bloesemhoudende bomen, bloeiende struiken en andere mogelijkheden komen.
  • Woudenbergers op verschillende plaatsen hun elektrische fiets en elektrische auto kunnen opladen.
  • Woudenberg een fairtrade gemeente wordt. 
  • Voor doorlaatbare ondergronden wordt gekozen en niet voor asfalt, waar mogelijk.
  • Er geen megastallen komen.

Opwarming van de aarde

Het KNMI heeft berekend dat de opwarming van de aarde ook invloed heeft op het dagelijkse weer. Met alle gevolgen van dien, zoals heftige regenbuien. Om de opwarming te beperken, tekenden veel landen het klimaatakkoord van Parijs. Dat heeft ook betekenis voor Woudenberg en onze verantwoordelijkheid. Daarom vinden wij het belangrijk dat Woudenberg eigen ambities toont en zelf stappen zet om eerder dan 2030 energieneutraal
te zijn. 

Bij duurzaamheid denken we aan het verbeteren van de kwaliteit van grond, water en lucht. De leefomstandigheden van mens, plant en dier horen daarbij. Wij mensen hebben schone lucht nodig. Bomen, planten en struiken zorgen daarvoor. Dus Woudenberg blijft groen, nee, wordt groener: een gevarieerde groene omgeving maakt
gelukkig! En we willen uiteraard minder vervuiling.

Het autovrij maken van een deel van ons dorpscentrum helpt daarbij. En fietsen en andere vervoermiddelen die rijden op elektriciteit: wij willen dat je op verschillende plaatsen in Woudenberg de accu kunt opladen. Woudenbergers moeten ook goedkoper een fietskar kunnen aanschaffen zodat zij de auto minder nodig hebben.

Schone lucht

Meten is weten: we willen ieder kwartaal meten hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in  ons dorp.
Immers, schone lucht is belangrijk: we kunnen hooguit drie minuten zonder lucht. We willen dan ook in iedere wijk twee fijnstofmeters om de luchtkwaliteit te meten. Op basis van de cijfers kunnen we beleid ontwikkelen om ervoor te zorgen dat alle Woudenbergers schone lucht inademen.

Wat daarbij ook meetelt zijn de ervaringen van inwoners zelf. Wij luisteren naar wat jij, jouw buurman en overbuurvrouw ervaren. Denk aan grote boerderijen naast onze dorpskern: wij zijn daartegen.
2 februari 2018 Verkiezingsprogramma Blad 11 van 14

Schoon water

Naast schone lucht is helder water belangrijk voor het leven. Riolen gebruiken worden alleen gebruikt voor vuil water, ander water wordt op een zo natuurlijk mogelijke manier afgevoerd. Dat kan met waterdoorlatende ondergronden waar dat mogelijk is, zoals op parkeerplaatsen, in groenstroken en door aantrekkelijke waterpartijen. Dat maakt onze woonomgeving ook mooier.

De gemeente werkt samen met de waterschappen. Dat is een goede zaak, want daar kunnen we veel van leren.  Afvalwater wordt zo steeds meer een grondstof voor het maken van nieuwe producten, zoals papier en biogas.

Schone grond 

Het land waarop ons huis staat, onze (volks)tuin, het weiland waar koeien grazen en de akker waarop maïs groeit, dat is de grond waarop wij leven. Woudenbergse grond. Deze grond dient schoon te zijn, dan is het goed leven voor mensen, dieren en planten. Om de grond schoon te houden is een goede milieustraat onmisbaar, een plaats waar je je afval gemakkelijk kwijt kunt.

De huisafvalscheiding in Woudenberg blijkt een succes: dankzij de inspanningen van de Woudenbergers samen!

Dieren verdienen een goed leven. Dat geldt ook voor de dieren waar boeren voor zorgen. Daarom kijken wij kritisch naar megastallen. Het mestafval van megastallen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor mens en dier. Daarnaast produceren megastallen stankoverlast. Vooralsnog zijn wij tegen megastallen. Daarmee dragen we bij
aan het klimaatakkoord van Parijs.

Fairtrade gemeente

Wij zijn blij met de wereldwinkel in Woudenberg. Ook is het goed dat supermarkten fairtradeproducten in het schap hebben staan. Maar we kunnen meer doen! Daarom willen wij dat er haast gemaakt wordt om Woudenberg, net als omliggende gemeenten en onze provincie, de status van Fairtrade gemeente te geven.

Woudenberg fietsdorp

De fiets is een duurzaam en gezond vervoermiddel. Iedereen moet daarom zijn fiets gemakkelijk kunnen stallen. Wij vinden het ook belangrijk dat fietsers in heel Woudenberg veilig kunnen fietsen en wij wensen de wegen daarop aan te passen. Dat kan door samen met de provincie goede, veilige en snelle fietsverbindingen te maken richting Zeist en
Amersfoort.

Wij zien graag meer fietsverbindingen, zowel voor werk als recreatie. Zeker vanuit de nieuwe wijk Hoevelaar zijn snelle fietspaden nodig om de verbinding met onze dorpskern te optimaliseren. Vooral schoolgaande jongeren hebben hiervan profijt. Denk ook aan goede fietsverbindingen met Maarn als belangrijk spoorknooppunt.

Biodiversiteit

Er zijn alarmerende berichten over de sterke afname van de insectenpopulatie. Dat betekent dat onze voedselketen in gevaar komt. Dit vormt een directe aanleiding om ons biologische leefmilieu, de ecologie, biodiversiteit én de participatie van burgers hierbij te verbeteren.
Denk aan akkerrandenbeheer, extra houtwallen en groenstructuren. Dus in het openbare gebied vergrassing  vervangen door heesterwallen, vlindertuinen en klimbomen.

Daarnaast willen wij de bewustwording van een gezonde leefomgeving bij de Woudenbergers stimuleren. Daarvoor is kennis van zaken nodig vanuit de gemeente met behulp van een groenbeleidsmedewerker.