5. Financiën

De goede financiële positie impliceert dat de lasten voor de Woudenbergers en de Woudenbergse bedrijven redelijk kunnen blijven, waarbij het inflatiepercentage richtinggevend is.

De financiële positie van de gemeente is in orde voor de komende jaren. Gemeentelijke meerjarenbegrotingen dienen positief te zijn, daar ziet de provincie Utrecht ook op toe. Dit is ook ons uitgangspunt. In de komende jaren willen wij de financiële weerbaarheid handhaven zonder de Woudenbergers en Woudenbergse bedrijvigheid tekort te doen.

De goede financiële positie impliceert dat de lasten voor de Woudenbergers en de Woudenbergse bedrijven redelijk kunnen blijven, waarbij het inflatiepercentage richtinggevend is.

Daarbij vinden wij dat de sterkste schouders de meeste lasten kunnen dragen. Hierin past onder andere de kwijtschelding van gemeentelijke lasten voor de laagste inkomens.

Voor extra groen in onze gemeente introduceren wij het groene OZB-tientje.

Verder vinden wij dat de toeristenbelasting omhoog kan opdat toeristen meer bijdragen aan de voorzieningen in ons dorp. Denk hierbij aan de upgrading van ons dorpscentrum en een vrije toegang tot het Henschotermeer.

De extra armoedegelden vanuit het Rijk worden daadwerkelijk besteed waar ze voor bestemd zijn