Standpunten

Zoeken

1. Betaalbaar Wonen

Wij willen dat iedereen, jong en oud, gezinnen, jouw partner en jij, en alleengaanden, betaalbaar kan wonen in Woudenberg.

Lees verder

2. Passende Zorg & Welzijn dichtbij

Wij vinden gezondheid belangrijk. Dat vereist een schone omgeving en allerlei mogelijkheden om te kunnen bewegen. Hoe gezonder jij bent, hoe beter dat is voor jou en voor Woudenberg

Lees verder

3. Duurzaamheid, Groen & Milieu

Als wij ‘duurzaamheid’ noemen, denken we aan het verbeteren van de kwaliteit van grond, water en lucht. De leefomstandigheden van mens, plant en dier rekenen wij daarbij. Jij en ik hebben schone lucht nodig

Lees verder

4. Andere belangrijke punten

Drie thema’s hebben we voorrang gegeven: een huis voor iedereen, zorg & welzijn voor de Woudenbergers en een gezonde, groene omgeving. Er zijn ook nog andere zaken...

Lees verder

5. Financiën

De goede financiële positie impliceert dat de lasten voor de Woudenbergers en de Woudenbergse bedrijven redelijk kunnen blijven, waarbij het inflatiepercentage richtinggevend is.

Lees verder

6. Bronnen

Als lokale partij hebben wij onze sociaaldemocratische en groene idealen. Daarnaast willen we ook veel contact hebben met mensen en organisaties in ons groene dorp. Daarom hebben we bij het samenstellen van dit verkiezingsprogramma met vertegenwoordigers van organisaties gesproken. Wie dat zijn lees je hieronder.

Lees verder

SOLIDAIR & DUURZAAM Woudenberg klaar voor de toekomst!

Download ons complete verkiezingsprogramma  hier

Lees verder