Wils van der Steen bepleit vrije toegang tot het Henschotermeer.

8 maart 2018

Maandag 5 maart bepleitte Wils van der Steen Vrije toegang tot het
Henschotermeer bij de provinciale commissie Ruimte, Groen & Water. Als
inspreker wees hij de provinciale statenleden op het belang van een vrij
toegankelijk Hens voor mens en dier.

Zijn volledige pleidooi kunt u hier lezen.