6 januari 2019

Osman Suna vertelt over provincie Utrecht

Onlangs was Osman Suna op onze Algemene Ledenvergadering PvdA-GL woensdag 21 november 2018. Osman doet nu twee jaar mee in de provinciale staten. Hij staat nummer 3 op de kandidatenlijst PvdA bij de Statenverkiezingen 20 maart 2019.

 

Osman benadrukte een aantal zaken, waaronder de volgende drie.

  • De PvdA kijkt naar de problemen op de woningmarkt. Er moeten 110.000 woningen komen in de provincie. Waar? Nu ligt het accent op dure bouw; de PvdA wil 35% sociale woningbouw en 30% middenbouw. Osman wees er ook op dat er wellicht nog 1000 woningen extra in Woudenberg komen. In de nieuwe provinciale omgevingsvisie, 2020 komt daar meer duidelijkheid over.

 

  • Recreatieterreinen, zoals ons Henschotermeer dienen toegankelijk te blijven voor het publiek. Hiervoor wil de PvdA voorjaar 2019 een samenwerkingsagenda maken met gemeenten. Als D’66, GL en SP hieraan meedoen kan een meerderheid worden behaald.

 

  • Aan de duurzaamheid uit de Klimaatdoelstelling moet hard worden gewerkt. De 1% duurzame energie blijft sterk achter in de provincie Utrecht. Het huidige provinciale College weigert verder onderzoek te doen, terwijl verdere duurzaamheidsmaatregelen keihard nodig zijn.

 

Osman verwees ook naar het PvdA verkiezingsprogramma voor de provincie Utrecht.