Jaarverslag 2017 PVDA Woudenberg

4 december 2018

Op haar Algemene Ledenvergadering het de PvdA Woudenberg haar jaarverslag 2017 goedgekeurd.

In het jaarverslag veel aandacht voor de samenwerking met Groen Links Leusden, hetgeen heeft geleid tot een PvdA-GL verkiezingslijst bij de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart jongstleden.

Verder aandacht voor onze driepunt, te weten betaalbaar wonen, Passende zorg en welzijn dichtbij & duurzaamheid, groen en milieu.

In 2017 besteedde Sierd Smit, ons raadslid veel energie aan de motie Toegankelijkheid (inclusie). Deze werd unaniem door de Raad ondersteund, met de complimenten door de burgemeester.

Inmiddels is er een plan van aanpak gemaakt, dat nu zijn uitvoering vindt.

Voor toegankelijkheidszaken werkt Sierd samen met Benny Elferink, PvdA-lid.

Download het complete verslag hier Jaarverslag 2017 PvdA Woudenberg