Het INBO Elitehuis

2 oktober 2018

Het INBO Elitehuis

In de Raad en op Twitter is een discussie gaande over het nieuwe INBO-huis, de verbouw van het Inbo kantoorpand aan de Geeresteinselaan naar woningen. Hoe zit het echt? Waar faalt de betrokken GBWwethouder? Waar falen de raadsleden die de projectontwikkelaar zonder voorwaarden zijn zin geven?

Waar gaat het over?

Het pand van INBO aan de Geeresteinselaan staat enkele jaren leeg. Er is nu een ontwikkelaar, Gerrits Vastgoed Projecten (P.C. Hooft & A. Gerrits) die dit pand wil ombouwen naar 36 vrije sector huurappartementen. Het is de bedoeling dat er een huurprijs wordt gevraagd passend bij het middensegment. Dit is vanaf €710,68 per maand.

Gevraagd naar de drie prijsklassen in dit middensegment stond wethouder Pieter met een mond vol tanden. ‘Dat is aan de projectontwikkelaar’ stamelde hij. Bij de prijsklassen gaat het om:

  • Tot €850
  • 850 – 950
  • Tot € 1050

Meer dan €1050 maandhuur is dure vrije sectorhuur

Waarom stemde de gehele oppositie tegen dit plan?

De SGP, CDA en PvdA/GL stemden tegen dit plan omdat sociale huurwoningen ontbreken. Het is fantastisch dat de projectontwikkelaar het kantoorpand ombouwt naar woningen. Echter, waar zijn de sociale huurwoningen met een maandhuur tot €710,68. Die zijn weggelaten. Dat is tegen de eerder gemaakte afspraken in onze gemeenteraad. Bovendien bleef wethouder P. de Kruijf onduidelijk over zijn inzet en acties om deze afspraak toch na te komen. Hij wist geen concrete actie te benoemen.

Wilde de oppositie hiermee de hele ontwikkeling wegstemmen?

Nee. Het plan is goed. Gerrits Vastgoed Projecten wil een leegstaand kantoorpand ombouwen naar woningen en ook huren in het middensegment tot €1050 zijn hard nodig. Dat is goed voor Woudenberg. De oppositie heeft tijdens de raadsvergadering 27 september 2018 dan ook drie pogingen gedaan om alsnog met dit voorstel te kunnen instemmen. Voorwaarde daarvoor was dat een klein deel, zeven stuks van de appartementen sociale huurwoningen vormt.

Eerst stelde Moniek van de Graaf (PvdA/GL) voor het raadsvoorstel te verdagen, zodat er tijd is om in overleg met Gerrits Vastgoed Projecten en Vallei Wonen alsnog sociale huurwoningen te realiseren. Daarna diende Jan Bessembinders (CDA) een motie in om in gesprek te gaan met Gerrits Vastgoed Projecten en Vallei Wonen om alsnog enkele sociale huurwoningen te kunnen realiseren. Een laatste poging werd ondernomen door Jan Mulder (SGP) die in een amendement vastlegde dat er 7 woningen (20%) verhuurd moeten worden als sociale huurwoningen (onder de €710,68 per maand dus).

Al deze voorstellen werden door de coalitie GBW, CU & VVD van tafel geschoven. Daarmee was voor ons duidelijk dat de coalitie maar één ding wilde: dit plan erdoor en geen gedoe over sociale huurwoningen. Zij laten de afspraak over 20% sociale woningbouw vallen.

Wij kwamen daarmee in de knel: we wilden voor dit plan stemmen, maar kunnen het niet uitleggen dat er zo gemakkelijk lopende afspraken in de Raad aan de kant worden gezet.

Waarom maakt de oppositie zich zo druk om die sociale huurwoningen?

Het vorige college, GBW/CDA kwam in november 2016 met een alarmerend verhaal: er was een groot gebrek aan sociale huurwoningen. Pieter de Kruijf was ook toen al wethouder en stelde de Raad voor om voortaan bij projecten van meer dan 20 woningen minstens 20% sociale huur te realiseren. Dit om het percentage van 20% sociale huurwoningen in de breedte concreet te maken. Bovendien is er met Vallei Wonen afgesproken dat er elk jaar 20 sociale huurwoningen zullen worden gerealiseerd. Na die tijd is er ontzettend weinig terecht gekomen van deze ambities en afspraken, dit ondanks een toezegging van De Kruijf in mei 2017 om versneld extra woningen te bouwen. Reden voor SGP, CDA, CU, VVD en PvdA om in februari 2018 een motie in te dienen waarin het college wordt opgedragen meer werk te maken van deze afspraak en de achterstand in te halen. In het ‘INBOplan’ komen géén sociale huurwoningen voor. De Kruijf is zijn eigen voorstel uit 2016 blijkbaar vergeten alsmede zijn toezegging om te versnellen. Ook negeert hij de motie uit februari.

Huur in het middensegment is belangrijk!

Dat is de redenering van het college. En dat klopt, er is behoefte aan huur in het middensegment. Dat is ook goed voor de doorstroming vanuit bestaande sociale huurwoningen of eigenaar-bewoners die willen gaan huren. Tegelijk blijft er óók behoefte aan sociale huurwoningen. Dáár hebben we afspraken over gemaakt. Als we 20% sociale huur realiseren blijven er 29 appartementen over voor middenhuur. Het is dus geen keus tussen sociale huur en middenhuur; het is een keuze tussen uitsluitend middenhuur of een combinatie van sociale huur en middenhuur.

Alleen middenhuren

Dat is de stelling van de coalitie. Argumenten hiervoor blijven echter achterwege. Ook P.C. Hooft & A. Gerrits geven hierover geen uitsluitsel. Zij stellen dat een mix van sociale huur en vrije huursector onmogelijk is en dat het financieel niet haalbaar is. Dat laatste zeggen projectontwikkelaars altijd; zij willen immers maximale winst.

Volgens het college zijn er gesprekken geweest tussen de ontwikkelaar en Vallei Wonen. Daarvan zijn geen verslagen bewaard gebleven en er is verschil van mening over hoe serieus die gesprekken geweest zijn. Vallei Wonen stelt dat één keer telefonisch een voorstel is gedaan, dat volstrekt onrealistisch was. De projectontwikkelaar stelde voor het pand voor 10 miljoen kopen met 50 kleine sociale huurappartementen.

Kortom, wat ons betreft is het nog te vroeg om te stellen dat het onmogelijk is om in dit pand sociale huur te realiseren in combinatie met vrije sector huur. Het was veel beter geweest als de wethouder met beide partijen had gesproken om te horen wat er nodig is om toch die zeven sociale huurwoningen te realiseren. Duidelijk is dat sociale woningbouw géén prioriteit heeft bij dit College van Burgemeester en Wethouders. Heel treurig, want er is wel grote behoefte aan gezien de wachtlijst.

 

Falend GBW, CU en VVD

Helaas blijkt de coalitie niet bereid om die gesprekken alsnog te organiseren. Falende raadsleden uit GBW, CU en VVD dus. Immers zij laten na wethouder De Kruijf te corrigeren. Sterker nog, zij stemden hoofdelijk vóór dit plan. Conclusie: acht raadsleden keuren goed dat Pieter de Kruijf de projectontwikkelaar kritiekloos zijn gang laat gaan en daarmee laks, gemakzuchtig en ongeïnteresseerd handelt.

Wils van der Steen

Commissielid PvdA-GL

Met dank aan de SGP, zie artikel op hun site.

https://woudenberg.sgp.nl/actueel/sociale-huur-hoe-zit-het-echt/9567