#Gratis Hens verbijsterd om entreeheffing en plaatsen van hek, maar de strijd gaat door!

15 maart 2018

Met verbijstering hebben de achttien samenwerkende politieke partijen uit negen gemeenten en Provinciale Staten van #GratisHens kennis genomen van de mededeling van de exploitant van het Henschotermeer dat er per 1 april entree geheven gaat worden van maximaal 3.50 p.p. en dat er hekken rond het meer worden geplaatst.

Nog geen vier weken geleden heeft gedeputeerde Pennarts van de provincie Utrecht laten weten dat de exploitant zo geschrokken is van de maatschappelijke onrust over de entreeheffing en het plaatsen van een hek, dat zijn woordvoerderschap per direct werd overgenomen door de provincie Utrecht. De provincie maakte tevens bekend dat de exploitant deze zomer zou nemen om zich te beraden op een plan om het Henschotermeer op een andere wijze winstgevend te maken.

De zomer van 2018 zou de exploitant zich richten op beheer en veiligheid.

Dit bericht is tevens gecommuniceerd in de gemeenteraden door de verantwoordelijke wethouder van Woudenberg, de heer G.A. de Kruif en de verantwoordelijke wethouder de heer Boonzaaijer van Utrechtse Heuvelrug.

Afgelopen maandag is in de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug nog een motie aangenomen waarin de raad opdracht geeft aan wethouder Boonzaaijer om er alles aan te doen om te voorkomen dat er een hek wordt geplaatst rond het Henschotermeer.

Ruim 7300 burgers hebben de handtekeningenactie inmiddels ondertekend.

#GratisHens vraagt namens deze burgers aan wethouder de Kruif van Woudenberg, wethouder Boonzaaijer van Utrechtste Heuvelrug en aan gedeputeerde Pennarts om uit te leggen waarom de zomer toch niet wordt gebruikt als overgangsperiode. Wat is veranderd in een kleine maand? En waarom heeft de exploitant inmiddels zelf het woordvoerderschap weer in eigen hand genomen?

#GratisHens roept op om de handtekeningenactie te ondertekenen, via petities.nl,  Hoe meer mensen tekenen, hoe groter de publieke druk wordt om de toegang gratis te houden en zonder hek.

Het tij kan nog keren: in het huurcontract dat met de exploitant is gesloten, staat een clausule dat de ondernemer tot een jaar na het sluiten van deze overeenkomst , deze zelf kan ontbinden.

#GratisHens wil dat het gesprek met de exploitant geopend wordt over heroverweging van zijn besluit om entree te heffen en dat er gekozen wordt voor geen hekken rond het Henschotermeer.

De provincie Utrecht moet daarin het voortouw nemen. Andere ondernemers rond het Henschotermeer hebben een aantal weken terug via de pers en naar de wethouders van Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug van zich laten horen, en zij hebben ideeën: betrek hen erbij om een plan te ontwikkelen waarbij geen entreeheffing nodig is en geen hek wordt geplaatst. Deze ondernemers hadden in een eerder stadium, zoals afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst, in het proces van het zoeken naar een ondernemer moeten worden betrokken: dit is helaas niet gebeurd.

De provincie kan het voortouw nemen om de partijen rond de tafel te krijgen en op zoek te gaan naar een oplossing, rekening houdend met de mening van duizenden burgers. De gemeenteraad van UH heeft afgelopen maandag aan wethouder Boonzaaijer gevraagd een voorbereidingsbesluit op te stellen zodat binnen een jaar het bestemmingsplan van het Henschotermeer aangepast wordt.

Concreet betekent dit dat het dan niet langer mogelijk is om een hek van twee meter te bouwen in het bos rond het Hens. PvdA-GroenLinks Woudenberg gaat dit ook voorstellen aan de nieuwe gemeenteraad van Woudenberg. De nieuwe gemeenteraden van Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg kunnen op deze manier voorkomen dat de ondernemer zijn hek in de toekomst kan gaan ophogen van één naar
twee meter. Want de gemeenteraden van Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug beslissen hierover.