Dag van de Duurzaamheid

10 oktober 2018

Doe maar lekker duurzaam

Voor de PvdA-GL Woudenberg vormt duurzaamheid een speerpunt. Immers duurzaamheid, zoals hergebruik producten – energieneutraal – afvalstoffen gebruiken- biodiversiteit en natuurbehoud-schone lucht zorgen voor het behoud van deze mooie wereld.

 

Wij willen dus ook dat de gemeentelijke organisatie van Woudenberg in 2030 energieneutraal is.

De gemeente een plan heeft om hun burgers te helpen en te ondersteunen bij het verduurzamen van hun omgeving.

Dat de fietser en de elektrische fiets in Woudenberg prioriteit heeft.

Dat in ieder geval het gemeentelijk groen insect vriendelijk is, Immers, onze voedselketen is in gevaar doordat insectenpopulatie sterk afneemt.

De hoge fijnstof concentratie in onze lucht aanmerkelijk gereduceerd is.

De vervuiling van onze grond door injecteren van mest stopt.

Er alleen nog instellingen en bedrijven in Woudenberg worden toegelaten die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Lang leve de dag van de duurzaamheid, als bewustwording dat wij op organisatie- en individueel niveau bijdragen aan een duurzame, leefbare en groene wereld.

PvdA-GL Woudenberg is daar doorlopend mee bezig.