Sierd Smit over de inclusieagenda 2018-2020

21 oktober 2018

In de Raadscommissie Woudenberg 3 oktober 2018 vroeg de PvdA-GL, Sierd Smit aandacht voor de inclusieagenda 2018-2020 die de gemeente Woudenberg heeft opgesteld. Sierd Smit was tevreden over het feit dat de agenda er nu is, met acties voor de komende twee jaar.

Daarnaast gaf hij wethouder Treep enkele tips mee, zoals het advies vragen aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Wethouder Marleen Treep toonde zich betrokken bij dit onderwerp en bedankte Sierd voor zijn opmerkingen. Zij gaat ermee de slag. Indien er geld nodig is voor bepaalde actie komt ze naar de Raad om dat voor te leggen.

Sierd Smit werkt nauw samen met Benny Elferink, een Woudenberger die als ervaringsdeskundige op het gebied van doof- en stomheid bijzonder nuttige tips kan geven. Benny heeft in april een koninklijk lintje gekregen voor zijn verdiensten in deze wereld.

Download zijn complete betoog hier.