Algemene ledenvergadering PvdA – Groen Links Woudenberg

21 november, van 20:00 tot 21:45 | Cultuurhuis Woudenberg

 

 

 

 

Deze algemene ledenvergadering gaat over ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 21 mart 2018.

U bent van harte welkom.

A G E N D A

1. 20.00 uur Opening door Wieneke de Leeuw, onze voorzitter

2. 20.05 uur Mededelingen

3. 20.15 uur Verslagen • Verslag Algemene Ledenvergadering 13 november 2017, bijlage

4. 20.25 uur Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 • Bespreking Verkiezingsprogramma PvdA – Groen Links, bijlage

5. 21.30 uur Rondvraag

6. 21.45 uur Sluiting