Agenda

Vergadering PVDA-GL fractie
5 september, van 20:00 tot 22:00

Vergadering PVDA-GL fractie

Vergadering PVDA-GL fractie-bestuur
10 september - 7 november, van 20:00 tot 22:00

Vergadering PVDA-GL fractie-bestuur

Algemene ledenvergadering  PvdA – Groen Links Woudenberg
3 oktober, van 20:00 tot 21:45

Algemene ledenvergadering PvdA – Groen Links Woudenberg

Vergadering PVDA-GL fractie
10 oktober, van 20:00 tot 22:00

Vergadering PVDA-GL fractie

Vergadering PVDA-GL fractie-bestuur
12 december, van 20:00 tot 22:00

Vergadering PVDA-GL fractie-bestuur