Agenda

Algemene ledenvergadering  PvdA – Groen Links Woudenberg
21 november, van 20:00 tot 21:45

Algemene ledenvergadering PvdA – Groen Links Woudenberg

Vergadering PVDA-GL fractie
26 november, van 20:00 tot 22:00

Vergadering PVDA-GL fractie

Vergadering PVDA-GL fractie-bestuur
12 december, van 20:00 tot 22:00

Vergadering PVDA-GL fractie-bestuur

Vergadering PVDA-GL fractie
18 december, van 20:00 tot 22:00

Vergadering PVDA-GL fractie